vefk Vefk nedir? Vefk'in sözlük anlamı uyumdur, vefkin sağdan sola, yukarıdan aşağıya veya bir köşeden diğer köşeye olan evlerindeki sayıların toplamı birbirine eşit olduğu için bu adı almıştır, dini terminolojide ise vefk, tesirli Dua demektir. 
 
Vefk bir dörtgen içinde birbirlerini dik olarak kesen doğruların arasında meydana gelen dörtgenlere, belirli zaman ve şartlarda, belli kurallar ile sayılar, sayıların değerlerinde harfler, kelimeler yada sayıların, harflerin ve kelimelerin beraber yazılmasıyla meydana getirilen şekildir. 

Vefk nasıl yapılır? Arap alfabesindeki harflerin Ebced hesabında sayısal karşılıkları vardır, vefki yapılacak kelimenin veya cümlenin harflerinin sayısal değerleri Ebced hesabı tablosundan bulunur, toplanır ve elde edilen sayısal değerin vefki yapılır. 
Ebced kelimesinin anlamı alfabedir, biz nasıl Türk alfabesine bazen ABECE diyorsak, Araplar da kendi alfabelerine Ebced demektedirler. 
 
Vefk ilmi de dahil olmak üzere gizli ilimlerde kullanılan 28 harfli Arap alfabesinin Ebced tertibine göre dizilişinin Hazret-i Adem'e ( A.S. ) dayandığı rivayet edilir. Bu tertip ile alfabenin kullanıldığı tarih süreci içerisinde, zamanla bu harflere sayısal değerler verilmiş ve Ebced hesabı oluşturulmuştur. Bu sayısal değerler bu işin uzmanları, alimler tarafından denenmiş etkileri ve sonuçları makul karşılanmış ve kullanılmaya başlanmıştır. 

Vekf kesin sonuç mu? Böylesine kritik bir konuda kesin sonuç verir demek; ap açık bir küfürden başka bir şey olamaz. Her şey Yüce Allah cc ın dilemesi ile gerçekleşir. Evet vefk gerçekten de çok güçlü bir sistemdir ama özellikle unutulmamalıdır ki; kainattaki her zerre gibi vefkler de gücünü Allah cc tan alırlar. Bunun aksini söylemek yada vefki kendi başına bir güç olarak değerlendirmek, şirktir; şiddetle kaçınılması gereken bir durumdur. Değerli ziyaretçilerim kesinlikle ve kesinlikle süslü sözlerle yeminler eden, garantiler verenlerden uzak durun ki; imanınız tehlikeye girmesin. Ben Medyum Hakan hoca olarak; On sekiz bin Alemin Rabbi Olan Allah cc a yemin ederim ki; vefk her hangi bir sıkıntıdan kurtulmak yada bir menfaate kavuşmak maksadı ile düzenlenen bir araçtır sadece. Güneşin zararlı ışınlarından korunmak için güneş gözlüğü kullanmak ne ise, çok uzak mesafelere hızla ulaşmak için uçak yada otomobil kullanmak ne ise; her hangi bir maksadın temini için vefk kullanmakta odur. Allah cc dilemedikçe ne ben vefk yapabilirim, ne de sizler bana ulaşabilirsiniz. Yarın Huzur-u İlahi de denize düşüp te yılana sarılan cahiller olarak yargılanmamak hususunu önemle hatırlatır, bu mübarek ilme emeği geçen bütün İslam Alimlerini saygı ile anarım.